WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U.2018.771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.
Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 uoks w określonych kategoriach spraw wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (dla niniejszego Komornika tj. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu), na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Marcin Tuliński jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Kościanie.
Wykaz miejscowości i ulic należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Kościanie znajdą Państwo poniżej.Komornik Marcin Tuliński jest uprawniony do przyjmowania spraw z wyboru.
 Sąd Rejonowy przy którym działa komornik prowadzi aktualną listę komorników wraz z adnotacją o możliwości przyjmowania spraw z wyboru.

Komornik nie jest uprawniony do przeprowadzania spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości oraz opróżnienia lokalu, a także innych wymienionych w ustawie, jeżeli miejsce położenia nieruchomości bądź czynności znajduje się poza rewirem, przy którym działa.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego, przy zastrzeżeniu treści art. 7 ust. 4-12 uoks

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI – WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOŚCIANIE
GMINA KOŚCIAN (kod pocztowy 64-000)
Miejscowości: Bonikowo, Czarkowo, Darnowo, Dębiec Nowy, Gryżyna, Januszewo, Katarzynin, Kawczyn, Kiełczewo,Kobylniki, Kokorzyn, Kościan, Krzan, Kurowo, Kurzagóra, Nowy Lubosz, Stary Lubosz, Łagiewniki, Mikoszki, Nacław, Nielęgowo, Nowe Obrzyska , Stare Obrzyska , Osiek, Pianowo, Ponin, Racot, Sepienko, Sierakowo, Spytkówki, Szczodrowo, Turew, Widziszewo, Witkówki, Wławie, Wyskoć.
GMINA KRZYWIŃ (kod pocztowy 64-010)
Miejscowości: Bieżyń, Bielewo, Cichowo, Czerwona Wieś, Gierłachowo, Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Krzywiń, Lubiń, Łuszkowo, Łagowo, Mościszki, Nowy Dwór, Rogaczewo Wielkie, Rogaczewo Małe, Rąbiń, Świniec, Teklimyśl, Wieszkowo, Zbęchy I, Zbęchy II, Zgliniec, Żelazno.
GMINA CZEMPIŃ (kod pocztowy 64-020)
Miejscowości: Betkowo, Bieczyny, Borowo, Czempiń, Donatowo, Głuchowo, Gorzyce, Gorzyczki, Helenopol, Jarogniewice, Jasień, Maruszkowo, Nowe Borówko, Nowy Gołębin, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Piotrowo I, Piotrowo II, Rakówka, Roszkowo, Sierniki, Słonin, Srocko Wielkie, Stary Gołębin, Stare Tarnowo, Zadory.
GMINA ŚMIGIEL (kod pocztowy 64-030)
Miejscowości: Bielawy, Bronikowo, Brońsko, Bruszczowo, Czacz, Chełkowo, Glińsko, Gniewowo, Jezierzyce, Karśnice, Karmin, Koszanowo, Machcin, Morownica, Nietążkowo, Nowy Białcz, Nowe Szczepankowo, Nowa Wieś, Olszewo, Parsko, Poladowo, Stara Przysieka I, Stara Przysieka II, Przysieka Polska, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Stary Białcz, Stare Bojanowo, Śmigiel, Wonieść, Wydorowo, Zygmuntowo, Żegrówko, Żydowo.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK O POSZUKIWANIE MAJĄTKU

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

WNIOSEK O DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

WNIOSEK O USTALENIE ADRESU

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI

Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o zamieszczonych obwieszczeniach o licytacjach. W tym celu należy podać swój adres email:


OBWIESZCZENIA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Marcin Tuliński mający kancelarię w Kościanie przy ul. Kościelna 8 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 25.09.2023 roku o godz. 10.00 
w kancelarii komornika 
odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości:
 Samochód osobowy MAZDA 6 
rok prod.2004 PKS28279 
Data pierwsz. rej: 2004-06-15 
VIN: JMZGY19F241155205
Silnik: poj: 1999 cm3, moc: 104 KM, 
rodz. paliwa: BENZYNA/GAZ
cena oszacowania:
8 000,00zł
cena wywołania:
6 000,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu podanym wyżej.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto bankowe komornika BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr: 20 1600 1462 1808 4093 2000 0004 w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672kpc).
Uwaga!
Licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

KONTO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W KANCELARII KOMORNICZEJ W GODZINACH URZĘDOWANIA LUB NA RACHUNEK BANKOWY KANCELARII:

BNP PARIBAS SA  20 1600 1462 1808 4093 2000 0004
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Marcina Tulińskiego mieści się pod adresem:
ul. Kościelna 8 64-000 Kościan
tel: 695 395 096
email: koscian.tulinski@komornik.pl
www.koscian-komornik.pl
NIP: 995 020 40 35
REGON: 520506323
ID EPU: 3168
EPUAP: KS_MARCIN_TULINSKI/ezbiegi
W SPRAWACH PILNYCH NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE
Przewiń na górę